Ιερά Μητρόπολη Χαλκίδος Ιστιαίας & Β. Σποράδων
Κοιμήσεως Θεοτόκου Παπαμελετίου Σκοπέλου
Ιερός Ενοριακός Ναός

iera mitropoli xalkidos

Ιερά Μητρόπολις Χαλκίδος

Ιστιαίας & Βορείων Σποράδων

Δικαιολογητικά για την τέλεση Γάμου

Πνευματικές Προϋποθέσεις  και Δικαιολογητικά για την τέλεση Γάμου


1. Για να γίνει κάποιος Παράνυμφος πρέπει να είναι βαπτισμένος κατά το Ορθόδοξο Χριστιανικό δόγμα

2. Δεν μπορεί να γίνει Παράνυμφος όποιος παραμένει παντρεμένος μόνο με πολιτικό Γάμο. 

Οι Μελλόνυμφοι χρειάζεται να προσκομίσουν:

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως στην οποία να φαίνεται η Ενορία που έγινε η βάπτισή τους ή Πιστοποιητικό Βαπτίσεως για τους βαπτισθέντες στο εξωτερικό.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως για ανύπαντρους ή Ληξιαρχική Πράξη Γάμου για όσους έχουν συνάψει πολιτικό γάμο.

3. Πιστοποιητικό Ελευθερογαμίας, σε περίπτωση που ένας από τους μελλόνυμφους προέρχεται από άλλη Ενορία ή Μητρόπολη.

4. Αγγελία σε εφημερίδα.

5. Παράβολο χαρτοσήμου των 15€ (συν 3€ υπέρ ΟΓΑ) από την Δ.Ο.Υ.

  • Σε περίπτωση δευτέρου ή τρίτου γάμου χρειάζεται το Διαζευκτήριο (σε περίπτωση διαζυγίου) ή Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (σε περίπτωση χηρείας).
  • Για αλλοδαπούς χρειάζεται Πιστοποιητικό Νομίμου Διαμονής στη Χώρα.

Ο Παράνυμφος χρειάζεται να προσκομίσει:

1. Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως ή Πιστοποιητικό Βαπτίσεως (για τους κατοίκους εξωτερικού) που να βεβαιώνει ότι είναι βαπτισμένος Χριστιανός Ορθόδοξος. (Δεν μπορεί να γίνει Παράνυμφος όποιος δεν είναι βαπτισμένος σύμφωνα με το Ορθόδοξο Χριστιανικό Δόγμα.)

2. Ληξιαρχική Πράξη Θρησκευτικού Γάμου ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Καταστάσεως (εάν είναι ελεύθερος).